Benviniguts al Club de la Velocitat

Benviniguts al Club de la Velocitat - VELOCICAT

És el club dedicat a la velocitat automobilística, en l'especialitat de circuits. La seva feina anirà destinada a fomentar i promocionar aquesta especialitat esportiva, agrupant pilots que vulguin compartir les seves experiències i aportacions personals, o mirant d'obtenir el màxim rendiment possible de forma conjunta, tant en cercar formules d'optimitzar costos, treballant com un centre de compres, màrqueting o patrocini... o per busca el màxima rendiment econòmic per poder competir a baix cost. 

 

També te com a fí fundacional, treballar per organitzar competicions esportives a preus assequibles per promocionar la participació de pilots en competicions de velocitat a nivell de Catalunya, buscant les millors opcions o formules possibles i de baix cost. 

És un club obert i s'hi pot participar de forma directe com soci individual (persona física), però també existeix la possibilitat de fent-se soci col·lectiu (persona jurídica). És a dir, adherir-se com a societats, entitat esportives, clubs, escuderies, equips, empresa... en aquest cas tots els socis d’aquestes entitats passen a formar part del club, gaudint de tots els drets i deures.

VELOCICAT

FES-TE SOCI